شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
خواب هاتو تعريف كن تا دوستان تعبير كن يا اگه تعبير نشد دربارش نظر بدن.

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ سلام روز تنها نيست عزيز اومدم اينجا ديدم خوب تعبير ميکني گفتم بيام و هزار تا خوابم رو برات بگم ...فعلا يکيش ديشب خواب يک لنج بزرگ رو تو يه روز خونه پر اب کوچيک ديدم که سوارش بودم با يکي دو نفر ديگه که يادم نيست کيا بودن رود خونه وسط دو تا تپه سرسبز بود و هوا هم عالي بود
جوابشو کي بگيرم؟قبلا از زحمت تعبيرت متشکرم:D
سلام خوش اومدين. براي اينکه دقيق تر بگم. ميشه بگي خودت تو اون حال و هوا چه حسي داشتي؟ واينکه آب چه ماهيتي داشت. تميز بود يا کدر. يا اصلا آب برات مهم نبود. فضا تو رو تسخير کرده بود؟ ممنون
ولي يه چيز کلي که مي تونم بگم: چند نفر هستن که به شما نفع مي رسونن. ولي در اصل اونها نيستن که به شما نفع مي رسونن، فرد ديگه اي پشت ماجراست
شکيبا!
اب زياد بود ولي برام مهم نبود کدر هم نبود ..حال و هواي خوبي داشتم ولي عجله داشتم که کشتي رو برسونم به يه جايي ...ديگه يادم رفته چي شد :D
ساعت دماسنج
گروه چي خواب ديدي؟
vertical_align_top