شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
خواب هاتو تعريف كن تا دوستان تعبير كن يا اگه تعبير نشد دربارش نظر بدن.

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ سلام ديشب خواب ديدم تو حياط خونمون يه اردک سفيد هست ميگفتن عموي فوت شدم فرستاده ميدونين تعبيرش چيه؟ يه غاز سفيدم بود که با پا ميزدمش
ببخشيد که اينقدر دير جواب ميدم، سعي کنيد بيشتر براي احساسات خودتون ارزش قائل بشيد، از مشاجره هم بپرهيزيد تا محدود نشيد
غاز رو ميزديد... دلتون ميومد؟؟ : دي
mp3 player شوکر
گروه چي خواب ديدي؟
vertical_align_top