شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
خواب هاتو تعريف كن تا دوستان تعبير كن يا اگه تعبير نشد دربارش نظر بدن.

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ *هر رويايي ميتونه معني متفاوتي داشته باشه و بهترين تعبير کننده خود شخصه!!!*
DARYAEI
92/8/28
ساعت دماسنج
گروه چي خواب ديدي؟
vertical_align_top