شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
خواب هاتو تعريف كن تا دوستان تعبير كن يا اگه تعبير نشد دربارش نظر بدن.

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو

*قاصدك*

+ خواب ديدم يه جاي تاريک هستم از يه در خيلي کوتاه خم شدم و به سختي وارد يه اتاق بزرگ شدم!! مقبره يک امام زاده رو ديدم دست کشيدم خاکاشو پاک کردم و روي سنگ رو خوندم، اسم يه امام زاده بود گريه ميکردم.. آخه همه جا سوخته بود ديوارا سياه بود! جلوتر که رفتم ديدم يه ايوون بزرگه بيرون رو نگاه کردم انگار بهشت بود!!! نميدونم چه معني مي تونه داشته باشه!!
خوب خيلي واضحه. بيشتر معناي توبه و برگشت از بدي به خوبي و از حال بد به حال خوب رو ميده. التماس دعا قاصدک جان! شايد يه مسئوليت بيش از توانتون رو قبول کنيد ولي نتايج خوب اون بعد سختي هاش زياده
چراغ جادو
گروه چي خواب ديدي؟
vertical_align_top