شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
خواب هاتو تعريف كن تا دوستان تعبير كن يا اگه تعبير نشد دربارش نظر بدن.

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ *ديشب خواب ديدم من و همسايه مون روزه هستيم و اون افطاريشو آورد خونه ما بعد ديدم غذا هايي که آورد خيلي زياده و زياد تر هم ميشه. تو بوفه پر از ظروف قشنگ بود که طرحش عين ظرفهايي بود که همسايه براي افطاري آورده بود*
وستا
92/8/17
ساعت ویکتوریا
گروه چي خواب ديدي؟
vertical_align_top